Phiên bản thử nghiệm

Cục An toàn thông tin và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức Khóa đào tạo đảm bảo an toàn thông tin nâng cao - Chuyên đề về xác thực điện tử và chữ ký số

A- A+
4743 Lượt xem
18/12/2019
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” (theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ), trong các ngày 19-21/10/2016 Cục An toàn thông tin và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã phối hợp với Cục Quản lý Internet và an toàn mạng Hàn Quốc và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” (theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ), trong các ngày 19-21/10/2016 Cục An toàn thông tin và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã phối hợp với Cục Quản lý Internet và an toàn mạng Hàn Quốc và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số KICA (Hàn Quốc), Công ty IPMac tổ chức Khóa đào tạo về xác thực điện tử và chữ ký số.Tại lễ khai giảng khóa đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về an toàn thông tin là một trong những yếu tố quyết định, cùng với cơ chế chính sách và các giải pháp, hệ thống kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin mạng.
Tham dự khóa đào tạo gồm các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông, Cục Tin học hóa, Trung tâm Internet Việt Nam, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam (CA công cộng).
Giảng viên của Khóa đào tạo là các chuyên gia quản lý, vận hành hệ thống chứng thực chữ ký số nhiều kinh nghiệm của KICA - CA công cộng đầu tiên và hiện đang có thị phần lớn nhất trên thị trường cung cấp chữ ký số đến ở Hàn Quốc và các chuyên gia cao cấp của Việt Nam. Các chuyên gia KICA đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xu hướng xác thực điện tử trên thế giới, các dịch vụ xác thực điện tử tiên tiến đang được triển khai ở Hàn Quốc và kinh nghiệm triển khai, vận hành kỹ thuật hệ thống chứng thực chữ ký số của KICA. Cũng trong khuôn khổ khóa đào tạo, các học viên sẽ được các chuyên gia hướng dẫn thực hành cách thức quản lý, vận hành một hệ thống chứng thực chữ ký số thử nghiệm.

TH

Tin cùng chuyên mục
Đào tạo về xác thực điện tử và chữ ký số cho các cán bộ kỹ thuật
(18/12/2019)
Điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
(18/12/2019)