Phiên bản thử nghiệm

Hệ thống ISO 9001

A- A+
16079 Lượt xem
20/08/2020
STTTÊN QUY TRÌNHMÃ QUY TRÌNH
IQUYẾT ĐỊNH
1Quyết định Ban hành91/QĐ-NEAC
2Quyết định Công bố54/QĐ-NEAC
IIQUY TRÌNH TÁC NGHIỆP
1Quy trình cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
QT.TN.01
2Quy trình thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
QT.TN.02
3Quy trình cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do bị mất hoặc bị hư hỏng
QT.TN.03
4Quy trình cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do hết hạn
QT.TN.04
5Quy trình cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
QT.TN.05
6Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
QT.TN.06
7Quy trình thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
QT.TN.07
8Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
QT.TN.08
9Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng
QT.TN.09
10Quy trình thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng
QT.TN.10
11Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng
QT.TN.11
12Quy trình cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
QT.TN.12
13Quy trình thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
QT.TN.13
14Quy trình cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
QT.TN.14