Phiên bản thử nghiệm

Văn bản QPPL

Tìm kiếm
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
06/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 23/03/2015
41/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 19/12/2017
04/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 05/07/2019
16/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa 05/12/2019
51/2005/QH11 Luật GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 29/11/2005
130/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Dịch vụ chứng thực chữ ký số Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/09/2018