Phiên bản thử nghiệm

Tin tức trung tâm

Campuchia muốn đẩy mạnh hợp tác tần số, chứng thực điện tử với Việt Nam
Campuchia muốn đẩy mạnh hợp tác tần số, chứng thực điện tử với Việt Nam
Sáng 8/9/2016, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội đàm song phương giữa Bộ TT&TT nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Bưu chính Viễn thông Vương quốc Campuchia.
Việt Nam hỗ trợ Lào về chứng thực chữ ký số
Việt Nam hỗ trợ Lào về chứng thực chữ ký số
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia VN (NEAC) vừa ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Internet Lào, cam kết hỗ trợ nước bạn xúc tiến thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (Root CA).
Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ
Vị trí, chức năng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 989/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đảng - Đoàn thể
Đảng - Đoàn thể