Phiên bản thử nghiệm

Số liệu thống kê

Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2021
Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2021

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát hành Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam (Báo cáo). Báo cáo cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng trong các lĩnh vực như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc, Đấu thầu và Chứng khoán.

TÀI LIỆU HỘI THẢO: Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, Chuyên đề: Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử
TÀI LIỆU HỘI THẢO: Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, Chuyên đề: Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử
TÀI LIỆU HỘI THẢO: Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, Chuyên đề: Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử 
Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2020
Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2020

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát hành Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam (Báo cáo). Báo cáo cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng và trong các lĩnh vực như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc và Chứng khoán.

Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2019
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2019
         Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành thường niên về lĩnh vực chứng thực chữ ký số từ năm 2016. Trong các năm qua, Báo cáo đã được phát hành rộng rãi và trở thành tài liệu tham khảo hữu ích của nhiều cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực chữ ký số nói riêng và phát triển Chính phủ điện tử nói chung.
VCCI công bố số liệu khảo sát 'gây sốc' về ngành thuế
VCCI công bố số liệu khảo sát 'gây sốc' về ngành thuế
Cuộc khảo sát của VCCI từ hơn 2.500 doanh nghiệp ở 63 tỉnh - thành vừa qua cho thấy, 40% doanh nghiệp tin mình sẽ bị phân biệt đối xử nếu không chi trả "phí lót tay". Điều này cho thấy các công ty rất lo lắng về vấn nạn này.