Phiên bản thử nghiệm

Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

A- A+
5458 Lượt xem
25/12/2019

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

----------–—---------

 

Tên thủ tục

Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Quy trình

thực hiện

Bước 1:Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia), 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Trong 05 ngày làm việc, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia kiểm tra tình hợp lệ của hồ sơ

Trường hợp hợp lệ, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức thẩm gia hồ sơ theo quy định tại Điều 54, Nghị định 26/2007/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 170/2013/NĐ-CP.

Trường hợp không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị cấp phép giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài.

Bước 2: Tổ chức thẩm tra hồ sơ

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả kết quả giải quyết hồ sơ theo quy định quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP, Nghị định số 170/2013/NĐ-CP và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

Bước 3: Quyết định cấp phép

Trường hợp chấp thuận, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp không chấp thuận, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam trong đó nêu rõ lý do".

Thành phần hồ sơ

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
 2. Các văn bản giải trình chứng mình đáp ứng khoản 1,2 Điều 52b Nghị định 170/2013/NĐ-CP
 3. Kế hoạch sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam, trong đó bao gồm các giao dịch điện tử và đối tượng được giao dịch
 4. Bản sao hợp lệ Hợp đồng và các điều khoản cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số giữa thuê bao và tổ chức cấp chứng thư số được thuê bao đề nghị chấp nhận tại Việt Nam.
 5. Bản cam kết của thuê bao chịu trách nhiệm về độ tin cậy của chứng thư số được đề nghị chấp nhận tại Việt Nam
 6. Bản cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam về dịch vụ chứng thực chữ ký số

Số lượng

hồ sơ

06 bộ (02 bộ chính, 04 bộ sao)

Thời hạn

giải quyết

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Cách thức

thực hiện

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia n), 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

 

Cơ quan

thực hiện

+ Thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền Thông

+ Cơ quan có thẩm quyền được uỷ quyền: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Kết quả

thực hiện

Giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Lệ Phí

Theo quy định trong Nghị định26/2007/NĐ-CP

Căn cứ

pháp lý

 • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
 • Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007;
 • Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007;
 • Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;
 • Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009


Tin cùng chuyên mục
Xử lý kiến nghị, khiếu nại về dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
(25/12/2019)
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
(25/12/2019)
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
(25/12/2019)
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN
(25/12/2019)
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ
(25/12/2019)