Phiên bản thử nghiệm

Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

A- A+
2661 Lượt xem
25/12/2019

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

----------–—---------

 

Tên thủ tục

Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Quy trìnhthực hiện

Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức xin cấp phép gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin Truyền thông (Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia).

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Tổ chức thẩm tra hồ sơ

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia chủ trì thực hiện thẩm tra hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP.

Nội dung thẩm tra bao gồm:

 • Điều kiện chủ thể (tính pháp nhân của của tổ chức xin cấp phép)
 • Điều kiện về tài chính,
 • Điều kiện về nhân sự,
 • Điều kiện về kỹ thuật.

Bước 3: Quyết định cấp phép

Nếu hồ sơ hợp lệ và đạt tiêu chuẩn cấp phép, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Trường hợp không chấp thuận, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ký văn bản thông báo cho tổ chức xin cấp phép biết, trong đó nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

 1. Đơn đề nghị cấp phép (Theo mẫu quy định tại Thông tư số37/2009/TT-BTTTT).
 2. Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Đầu tư có ghi rõ ngành nghề cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;
 3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp
 4. Văn bản chứng minh đáp ứng được các điều kiện về tài chính quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định26/2007/NĐ-CP.
 5. Đề án cung cấp dịch vụ gồm các nội dung chính như sau:

- Kế hoạch kinh doanh bao gồm: phạm vi, đối tượng cung cấp dịch vụ; tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; phương án tài chính và các thông tin cần thiết khác;

- Kế hoạch kỹ thuật nhằm đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP;

- Quy chế chứng thực;

- Thông tin chi tiết về nhân thân, trình độ và bằng cấp của nhân sự sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của doanh nghiệp.

Số lượnghồ sơ

06 bộ (02 Bản chính, 04 bản sao)

Thời hạngiải quyết

60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cách thứcthực hiện

Hồ sơ nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Cơ quanthực hiện

 • Thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền Thông
 • Cơ quan có thẩm quyền được uỷ quyền:
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
 • Cơ quan phối hợp: Bộ Bộ Công An, Ban Cơ yếu Chính phủ; Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Pháp chế, Vụ Viễn thông, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Kết quảthực hiện

Giấy phép

Lệ Phí

Quy định trong Nghị định26/2007/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
 • Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007;
 • Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;
 • Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009


Tin cùng chuyên mục
Xử lý kiến nghị, khiếu nại về dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
(25/12/2019)
Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
(25/12/2019)
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
(25/12/2019)
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN
(25/12/2019)
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ
(25/12/2019)