Phiên bản thử nghiệm

Cấp lại giấy phép của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

A- A+
2612 Lượt xem
24/12/2019

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

----------–—---------Tên

thủ tục

Cấp lại giấy phép của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực

chữ ký số công cộng.

Quy trình

thực hiện

Bước 1:Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số có nhu cầu cấp lại Giấy phép gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin Truyền thông (Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia).

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Tổ chức thẩm tra hồ sơ

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia chủ trì thực hiện thẩm tra hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP.

Bước 3: Quyết định cấp phép

Nếu kết quả thẩm tra hồ sơ hợp lệ và đạt tiêu chuẩn cấp phép, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy phép cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Trường hợp không chấp thuận, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ký văn bản thông báo cho tổ chức xin cấp phép biết, trong đó nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

  1. Giấy đề nghị cấp lại giấy phép nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư 37/2009/TT-BTTTT;

Số lượng

hồ sơ

06 bộ (02 Bản chính, 04 bản sao)

Thời hạn giải guyết

60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.


Cơ quan thực hiện

  • Thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền Thông
  • Cơ quan có thẩm quyền được uỷ quyền:
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
  • Cơ quan phối hợp: Bộ Bộ Công An, Ban Cơ yếu Chính phủ; Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Pháp chế, Vụ Viễn thông, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Kết quả

thực hiện

Giấy phép

Lệ Phí

Theo quy định trong Nghị định26/2007/NĐ-CP

Căn cứ

pháp lý

  • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
  • Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007;
  • Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;
  • Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009


Tin cùng chuyên mục
Xử lý kiến nghị, khiếu nại về dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
(25/12/2019)
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
(25/12/2019)
Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
(25/12/2019)
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
(25/12/2019)
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN
(25/12/2019)