Phiên bản thử nghiệm

Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016

A- A+
2418 Lượt xem
18/12/2019
Thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao về việc kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện và xây dựng báo cáo hàng năm gửi Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020).
Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016. Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 được xây dựng trên cơ sở số liệu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền Thông trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016

Tệp đính kèm:

baocaoUDCNTT2016(1).pdf

Tin cùng chuyên mục
VCCI công bố số liệu khảo sát 'gây sốc' về ngành thuế
(26/12/2019)
Khẩn trương hoàn thiện số liệu khảo sát phục vụ họp trực tuyến cấp thành phố đến cấp xã
(18/12/2019)
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
(18/12/2019)
Tình hình phát triển lĩnh vực viễn thông, internet năm 2015
(18/12/2019)