Phiên bản thử nghiệm

Tình hình phát triển lĩnh vực viễn thông, internet năm 2015

A- A+
2888 Lượt xem
18/12/2019
Trích Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Hạ tầng mạng lưới viễn thông, internet tiếp tục hoạt động ổn định, thị trường dịch vụ viễn thông và internet cạnh tranh mạnh. Số lượng thuê bao internet băng rộng ước đạt khoảng 7,6 triệu thuê bao. Số lượng thuê bao di động đạt khoảng 122 triệu thuê bao, giảm so với năm 2014 do tăng cường công tác quản lý nên số sim rác giảm. Trong số thuê bao di động, thuê bao 3G có chiều hướng tăng nhanh và số thuê bao 2G giảm mạnh. Số lượng thuê bao cố định tiếp tục giảm chậm, ước còn khoảng 5,9 triệu thuê bao. Doanh thu trong lĩnh vực viễn thông năm 2015 ước đạt 340.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 56.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 46.880 tỷ đồng. Cùng với việc tăng cường, củng cố thị trường trong nước, các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục thực hiện tốt các dự án đầu tư ra nước ngoài, tập trung vào một số thị trường như: Lào, Campuchia, Môdămbích, Peru.

Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được trong năm 2015:

1. Tổng doanh thu phát sinh toàn ngành: ước đạt 520.000 tỷ đồng.
(không tính công nghiệp CNTT)
2. Tổng nộp ngân sách nhà nước: ước đạt 63.880 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ thuê bao di động: 140 thuê bao/100 dân.
4. Tỷ lệ thuê bao internet băng rộng cố định: 8,2 thuê bao/100 dân.
5. Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động: 40 thuê bao/100 dân.
6. Tỷ lệ người sử dụng internet: 52% dân số.
7.Tỷ lệ phủ sóng di động: 94%.
8. Tỷ lệ số xã có máy điện thoại: 100%.
9. Tỷ lệ số xã có Điểm Bưu điện-văn hoá xã: 98%.
10. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh: trên 98% diện tích cả nước.
11. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình: trên 98% diện tích cả nước.
Ban biên tập Cổng TTĐT

Nguồn: Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Bộ TT&TT

Tin cùng chuyên mục
VCCI công bố số liệu khảo sát 'gây sốc' về ngành thuế
(26/12/2019)
Khẩn trương hoàn thiện số liệu khảo sát phục vụ họp trực tuyến cấp thành phố đến cấp xã
(18/12/2019)
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
(18/12/2019)
Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016
(18/12/2019)