Phiên bản thử nghiệm

Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015

A- A+
2422 Lượt xem
18/12/2019
Để đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, thương mại điện tử và các giao dịch điện tử nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số năm 2015”, dựa trên thông tin, số liệu của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương trên cả nước.
Báo cáo đưa ra bức tranh toàn cảnh về hiện trạng phát triển và ứng dụng chữ ký số ở Việt Nam sau hơn 8 năm triển khai Luật giao dịch điện tử và các chính sách phát triển, thúc đẩy giao dịch điện tử nói chung, đặc biệt là các văn bản, chính sách quy định về chữ ký số. Báo cáo cũng cập nhật các văn bản chính sách pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực chữ ký số, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về chữ ký số từ Trung ương đến địa phương.

Báo cáo được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát tại 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ban Cơ yếu Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận hoạt động.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn các Bộ, Ban, ngành, địa phương và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã phối hợp, cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến trong quá trình thu thập và hoàn thiện Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số năm 2015.

Chúng tôi mong nhận được các ý kiến trao đổi, góp ý để các Báo cáo tiếp theo trong lĩnh vực chứng thực chữ ký số ngày càng hoàn thiện.

Báo cáo tập trung cung cấp một số nội dung chính sau:

v Tổng quan về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

v Quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số

v Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng

v Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số công cộng

v Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số nước ngoài tại Việt Nam

Toàn văn báo cáo tại file đính kèm: Bao cao CKS nam 2015.pdf

Tin cùng chuyên mục
TÀI LIỆU HỘI THẢO: Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, Chuyên đề: Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử
(22/06/2020)
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2019
(13/01/2020)
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2018
(25/12/2019)