Phiên bản thử nghiệm

Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2018

A- A+
5036 Lượt xem
25/12/2019
Năm 2016 và 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2015 và năm 2016” và đã nhận được phản hồi tích cực của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp

Báo cáo đã trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác quản lý nhà nước và nguồn thông tin tin cậy về tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động giao địch điện tử tại Việt Nam.

Đây là năm thứ ba, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát hành “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2018”. Báo cáo được xây dựng dựa trên thông tin cung cấp của 30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; và các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến có sử dụng chữ ký số.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn sự phối hợp, cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến của các Bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức trong quá trình thu thập và hoàn thiện “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2018”.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp cho Báo cáo để lần xuất bản tiếp theo có nội dung phong phú và hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt nhu cầu tham khảo và phục vụ công tác quản lý.

Báo cáo tập trung cung cấp một số nội dung chính sau:

  + Quản lý nhà nước về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

  + Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số công cộng

  + Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước

  + Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong tổ chức, doanh nghiệp

  + Tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số nước ngoài tại Việt Nam

  + Ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực

Toàn văn báo cáo tại file đính kèm: Bao cao CKS 2018_final.pdf


Tin cùng chuyên mục
TÀI LIỆU HỘI THẢO: Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, Chuyên đề: Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử
(22/06/2020)
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2019
(13/01/2020)
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
(18/12/2019)